מלבד לעצב, לאייר

,ולצייר על קירות
אני אוהב ליזום פרויקטים חברתיים

 ולהגשים חלומות